Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Klub Detskej Nádeje

0

Klub Detskej Nádeje

Popis:

Skrátený názov: KDN

Dátum vzniku: 5.2.2001

IČO: 30786835

Ulica: Sasinkova 4

Mesto: Bratislava

PSČ: 81108

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0905260835

Email: kdn@kdn.sk

Web: www.kdn.sk

Žiadosti o dobrovoľnícku pomoc (4)

Ľudia v komunite

Dobrovoľníci na oddeleniach NÚDCH Kramáre, Bratislava

Od: 28.8.2019 | Do: 31.8.2020

Hľadáme dobrovoľníkov/dobrovoľníčky nad 18 rokov, ktorí by radi navštevovali deti hospitalizované na detských oddeleniach v Nemocnici Kramáre.

0
Bratislava III (okres)
Ľudia a zdravie

Dobrovoľníci na detskom oddelení v Považskej Bystrici

Od: 1.9.2019 | Do: 31.8.2020

Hľadáme dobrovoľníkov ochotných venovať svoj čas deťom hospitalizovaným na Detskom oddelení v NsP Považská Bystrica.

0
Považská Bystrica
Ľudia a zdravie

Dobrovoľníci na Oddelení pediatrie FNsP Prešov

Od: 16.9.2019 | Do: 31.8.2020

Hľadáme dobrovoľníkov/čky, ktorí budú navštevovať deti hospitalizované na oddelení v Prešove a skrátia im tak čas hraním (spoločenských) hier, kreatívnymi aktivitami, rozhovormi, rozprávkami ai. :)

0
Prešov (okres)
Ľudia a zdravie

Dobrovoľníci na pediatrickom oddelení vo FN Trnava

Od: 1.9.2019 | Do: 31.8.2020

Už tretí rok dobrovoľníci venujú svoj čas deťom hospitalizovaným na Oddelení pediatrie vo Fakultnej nemocnici Trnava.

0
Trnava

Výzvy(1)

Pomôžte nám vyčariť úsmev na tvárach chorých detí. Veď úsmev patrí všetkým, aj mne, aj Tebe, aj im.

Klub Detskej Nádeje je tu už od roku 2001 a spríjemňuje čas deťom hospitalizovaným v DFNsP Kramáre, od roku 2014 aj na oddelení pediatrie v Prešove a od februára 2015 aj na oddelení pediatrie v Trnave.

0%

Overenia(3)