Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Obec Ľubica

0

Obec Ľubica

Popis:

Skrátený názov:

Dátum vzniku: 20.5.2013

IČO: 31942547

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: 0524680011

Email: starosta@obeclubica.sk

Web: www.obeclubica.sk