Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Profil Trnavská arcidiecézna charita

0

Trnavská arcidiecézna charita

Popis:

Skrátený názov: TTADCH

Dátum vzniku: 27.12.1995

IČO: 356 02 619

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát: Slovensko

Telefónne číslo: +421/335511396

Email: sekretariat@charitatt.sk

Web: www.charitatt.sk