Údaje o prijímateľovi Vašich 2% z daní

Obchodné meno: ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

Sídlo: Bratislava, 841 04, Borská 6

IČO: 42 166 683

Právna forma: Nezisková organizácia

Zamestnanci

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov
Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane .
Ak chcete svoje 2%, resp. 3% poukázať našej organizácii, je potrebné uviesť do vyhlásenia tieto údaje:
Názov: ĽUDIA ĽUĎOM, n. o., | Sídlo: Bratislava, 841 04, Borská 6 | IČO: 42 166 683 | Právna forma: Nezisková organizácia
Do Vyhlásenia okrem údajov o našej organizácii uveďte sumu, ktorú chcete poukázať.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
POZOR ZMENA – IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava.

Poznámky

  • Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
  • Do kolónky ROK sa píše 2018.
  • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Chcete vedieť ako môže byť Váš štedrý príspevok využitý? Navštívte stránky ĽudiaĽuďom.sk a presvedčte sa.

www.ludialudom.sk